Ieva
Lapeikienė

DARBOVIETĖ:

Skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“, Asociacija „Investors' Forum“

INTERESŲ SRITYS:

Tvarumas / Darnus vystymasis, Konsultavimas / Analizė, Valdymas / Vadyba, Verslo etika, etiško verslo skatinimas, reputacijos valdymas, sąžininga konkurencija, skaidrumas, socialinės atsakomybės praktika

VAIDMUO:

Aukščiausio lygio vadovaujantis asmuo

SEKTORIUS:

Verslo

ŠALIS, MIESTAS:

Lietuva, Vilnius

PRIIMTINOS BENDRAVIMUI KALBOS:

Lietuvių, Anglų

istockphoto-1132192681-612x612.jpg
istockphoto-1132192681-612x612.jpg
SUSISIEKTI

TRUMPAS APRAŠYMAS:

Esu atsakinga už skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ plėtrą ir veiklas, įgvendinant pagrindinę iniciatyvos misiją - verslo, visuomenės ir valstybės sąmoningumo didinimą, perteikiant skaidraus verslo naudą:
• telkiant pažangias įmones socialinės atsakomybės srityje, skatinant jų įsitraukimą etiško verslo kultūros diegimui, rizikų valdymui ir antikorupcinės aplinkos priemonių diegimui;
• konsultuoju iniciatyvos narius ir kitus suinteresuotus asmenis, rengiu metodinę pagalbą ir priemones įmonių atskaitingumui ir skaidrumui didinti;
• inicijuoju tyrimus, viešinimo ir švietimo kampanijas verslo etikos ir įmonių socialinės atsakomybės temomis;
• atstovauju skaidraus verslo bendruomenės interesus viešojoje erdvėje;
• konsultuoju užsienio šalių organizacijas kolektyvinių iniciatyvų, skatinančių skaidrumą ir gerąsias verslo praktikas, vystymo klausimais.

Mano laisvalaikio aistra - teatras, muzika (groju įvairiais instrumentais), kelionės ir grožinė literatūra.

NUORODOS Į DARBUS: