Neringa Ieva
Lenčiauskaitė

DARBOVIETĖ:

INTERESŲ SRITYS:

Konsultavimas / Analizė, Valdymas / Vadyba, Žmogiškieji ištekliai, Projektų valdymas, Tarptautiniai santykiai, Konsultavimas, Tarpkultūriškumas

VAIDMUO:

Vidutinio lygmens vadovaujantis asmuo

SEKTORIUS:

Veiklos sektorius apima verslo ir nevyriausybinį sektorius.

ŠALIS, MIESTAS:

Lietuva, Kaunas

PRIIMTINOS BENDRAVIMUI KALBOS:

Lietuvių, Anglų, Rusų

istockphoto-1132192681-612x612.jpg
istockphoto-1132192681-612x612.jpg
SUSISIEKTI

TRUMPAS APRAŠYMAS:

"Tą dieną, kai prarasime viltį, jog skirtingos tautos gali susitarti, prarasime viltį dėl visuotinės gerovės."

Specializuojuosi ir konsultuoju vadybos, projektų valdymo srityse, organizacijos procesų, personalo valdymo bei komandos ugdymo temomis. Tarptautiniai santykiai ir tarpkultūrinis dialogas tapo ekspertine ašimi priimant iššūkius, kuriuos demonstruoja šiandienos pasaulis, sąlygotas geografinių rėmų, kultūrinių skirtumų ir nesusikalbėjimo.

Mokymasis visą gyvenimą jau apėmė verslo administravimo ir ekonomikos sritis, socialinę politiką ir švietimą plačiąja prasme. Horizontą platina Jungtinių Tautų mokymų centro trumpalaikiai mokymų kursai, Šarijato teisės bei islamo studijos.

NUORODOS Į DARBUS: