Vilma
Gabrieliūtė

DARBOVIETĖ:

Įvairovės valdymo ekspertė

INTERESŲ SRITYS:

Mokslas / Švietimas, Žmogiškieji ištekliai, Valdymas / Vadyba, Konsultavimas / Analizė, Įvairovės valdymas, lyčių lygybė, lygios galimybės, įvairovė ir įtrauktis, diskriminacijos prevencija

VAIDMUO:

Specialistė/ekspertė

SEKTORIUS:

Laisvai samdomas asmuo

ŠALIS, MIESTAS:

Lietuva, Vilnius

PRIIMTINOS BENDRAVIMUI KALBOS:

Lietuvių, Anglų

istockphoto-1132192681-612x612.jpg
istockphoto-1132192681-612x612.jpg
SUSISIEKTI

TRUMPAS APRAŠYMAS:

Mano didžiausia aistra yra darbas su žmonių grupėmis. Vedu nuostatas keičiančius seminarus įvairovės valdymo, lyčių lygybės, lytiškumo, diskriminacijos atpažinimo, smurto prevencijos temomis, kuriu ugdymosi procesą grįstą patirtimi ir refleksija. Dirbu su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, rengiu metodinę mokymo(si) medžiagą, adaptuoju mokymų programas.
Žmogaus teisių ugdymo srityje dirbu jau virš 10 metų, o 2019 m. apsigyniau Lyderystės ir pokyčių vadybos magistro darbą, kuriame sukūriau žmonių išteklių įvairovės valdymo diegimo mechanizmą verslo sektoriui. Nuolat konsultuoju įmones ir organizacijas lygių galimybių integravimo, įvairovės ir įtraukties klausimais, esu Asociacijos Įvairovės chartijos Lietuvoje valdybos narė.

NUORODOS Į DARBUS: