Zuzana
Vasiliauskaitė

DARBOVIETĖ:

Maltos Universitetas

INTERESŲ SRITYS:

Psichologija, Mokslas / Švietimas, Teisė / Administravimas, Sveikata / Socialinė apsauga, Konsultavimas / Analizė, Teisės psichologija, moterų žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas, smurto prieš moteris įveikimas

VAIDMUO:

Specialistė/ekspertė

SEKTORIUS:

Akademinis

ŠALIS, MIESTAS:

Lietuva, Vilnius

PRIIMTINOS BENDRAVIMUI KALBOS:

Anglų, Rusų

istockphoto-1132192681-612x612.jpg
istockphoto-1132192681-612x612.jpg
SUSISIEKTI

TRUMPAS APRAŠYMAS:

Jau daugiau kaip 15 metų aktyviai dalyvauju veikloje, susijusioje su smurto prieš moteris šeimoje įveikimu. Turiu tarptautinio eksperto status smurto prieš moteris įveikimo srityje. Aktyviai dalyvauju patariamojoje konsultacinėje veikloje, siekiant įgyvendinti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, sukurti klientui draugišką pagalbos bei apsaugos sistemą, paremtą gerąja pasaulio praktika.
Esu SADM užsakymu išleistų periodiškai atnaujinamų Metodinių rekomendacijų (2016 m.) bei keleto mokymo programų specialistams bendraautorė. Women Against Violence Europe (WAVE) narė bei Patariamosios Tarybos ko-delegatė.
Siekiu psichologijos mokslų daktaro laipsnio, rengiu disertaciją smurto prieš moteris įveikimo tema. Esu kelių tarptautinių recenzuojamų mokslinių žurnalų recenzentė, vieno jų ir redakcinės komisijos narė. Nuo 2020 metų Maltos universiteto Socialinės gerovės fakulteto Lyčių bei seksualumo departamento lektorė.

NUORODOS Į DARBUS: